5_r

El compromís amb la innovació i la incorporació de les tecnologies d’extrusió més avançades garanteixen la qualitat i fiabilitat màxima dels nostres productes.

Per aconseguir-ho, disposem de tecnologia de coextrusió fins a 5 capes.

Avantatges:

  • Plastigaur està verticalment integrada per comprendre tots els processos industrials necessaris en una empresa de transformació i Converting d’embalatges flexibles.
  • Utilitzem protocols de control en procés per a l’obtenció de films extremadament regulars pel que fa a propietats mecàniques, òptiques i de lliscament.
  • Amples i gruixos adaptables a cada solució.
  • Disposem de 20 línies d’extrusió i coextrusió ultramodernes equipades amb:
    • Controls automàtics de gruix que garanteixen les toleràncies ajustades.
    • Dosificadors de materials i additius gravimètrics que permeten l’homogeneïtzació perfecta dels materials.
    • Sistemes de supressió de càrregues electrostàtiques.