• Plastigaur disposa d’un laboratori de qualitat i recerca amb els últims equips d’anàlisi i assajos que ens permeten testar cadascuna de les produccions i el desenvolupament de noves aplicacions. Identifiquem en temps real les eventuals incidències i controlem els paràmetres més importants per al seu posterior registre i possibilitat de traçabilitat.
 • I2-4_foto1

Per fer-ho duem a terme els assajos següents:

  • Mesurament de l’índex de fluïdesa.

  • Mesurament de forces de retracció en fred i calent.

  • Mesurament del punt de fusió.

  • Mesurament de coeficients de fricció.

  • Anàlisis de soldadura Hot Tack.

  • Test d’impacte i esquinç.

  • Mesurament de gruixos puntuals i mitjans.

  • Opacitat de materials.

  • Mesurament de tractament corona.

  • Adherència de tintes.

Mitjans disponibles principals:

  • Màquina universal d’assajos.

  • CoverLab.

  • Retratech.

  • Microscopi electrònic.

  • Mesurador Hot Tack.

  • Espectrofotòmetre.

  • DSC.

  • Octagon.

  • Estació d’assajos d’enfundat.