• Compromesos amb la societat

  Assumim diversos compromisos amb accions que repercuteixen en una millora per a la societat.

  • Obra social: l’empresa i els seus empleats aporten una quantitat mensual adreçada a fer donacions a diferents ONG i institucions.
  • Donem suport a la inserció laboral: acollim persones en pràctiques, oferim la possibilitat de fer el projecte de final de carrera a la nostra empresa i organitzem visites d’estudiants a les nostres instal·lacions.
  • Donem suport a esdeveniments esportius.
  • Donem suport a actes culturals locals.
  • Estem compromesos amb l’èuscar.
 • C4_foto1

 • Compromesos amb el medi ambient

  Ens comprometem a reduir l’impacte mediambiental i a prevenir riscos, no només respectant les normatives vigents, sinó també tenint present els avenços tecnològics i les millors pràctiques en la matèria.

  • Apostem per l’energia renovable: disposem d’una instal·lació solar fotovoltaica de 100 kWp.
  • Fem una segregació integral de residus..
  • Busquem l’eficiència en el consum energètic..
  • Utilitzem la política BAT (la millor tecnologia disponible) en la compra de maquinària.
  • Hem implantat el Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001.

 • El nostre capital humà

  El nostre actiu més important és el nostre equip humà, i tenim com a prioritat afavorir el seu desenvolupament professional.

  • Hem implantat un codi ètic per tal que tots els treballadors, clients i proveïdors de Plastigaur compleixin els estàndards d’honestedat, integritat i respecte per la dignitat humana en el lloc de treball.
  • Establim un pla de formació anual encaminat a potenciar l’eficàcia i l’eficiència dels nostres treballadors en el desenvolupament de les seves habilitats.
  • Fomentem la conciliació familiar i laboral mitjançant la flexibilitat d’horaris.
  • Afavorim la possibilitat d’acollir-se al contracte de relleu per als treballadors que ho sol·licitin.
  • Hem implantat el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OHSAS 18001.