Gestió de qualitat

Plastigaur aplica un sistema de gestió de la qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i innocuïtat dels aliments, d’acord amb els requisits de les normes internacionals UNE-EN-ISO 9001/ 2015, UNE-EN-ISO 14001/2015, OHSAS 18001/2007 i UNE-EN-ISO 22000/2005.

Política de qualitat

A Plastigaur, conscients de les necessitats actuals del mercat i de la importància de la satisfacció dels nostres clients, definim la nostra política de qualitat d’acord amb els punts següents:

  • Inclusió en la cultura de l’empresa el concepte de qualitat com a element fonamental.

  • Innocuïtat dels aliments. Compliment exhaustiu de tots els requisits legals, especialment els relatius a la innocuïtat dels aliments. Establiment i implantació de plans de contingència per tal d’evitar i gestionar possibles situacions d’emergència o de risc que puguin afectar la salut del consumidor final.

  • Optimització permanent de l’eficàcia dels nostres processos interns, mitjançant la millora contínua basada en una anàlisi exhaustiva de múltiples indicadors.

  • Fomentem la formació necessària a tots els nivells i per a totes les funcions, així com la participació activa en el nostre projecte empresarial, basat, en primer lloc, en la qualitat.

  • Implantem les mesures preventives necessàries que eliminin o minimitzin les no conformitats.

  • Ens comprometem a seguir una política activa de prevenció de riscos laborals i millora constant de les condicions laborals dels treballadors mitjançant el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OHSAS 18001.

C5_foto1