AVÍS LEGAL

PLASTIGAUR, S.A. compleix amb els requisits establerts a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a aquest efecte ha creat el present avís legal.

Tota persona que accedeixi al lloc web (www.plastigaur.com) assumeix i es compromet a l’observança i compliment de les presents condicions, així com de qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. La navegació pel present lloc web implica la perfecta comprensió i l’expressa acceptació de les presents condicions per part de l’usuari, i les modificacions que s’hi produeixin.

 • IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA WEB

El domini www.plastigaur.com és propietat de PLASTIGAUR, S.A.

Adreça: Av. Madre Cándida 20140 Andoain (Guipúscoa)

CIF: A-20214623

Tel.: 943 59 03 11

email: plastigaur@plastigaur.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Guipúscoa, Tom 1, Foli 217, Secció 8a, finca SS-9000, inscripció 2a.

PLASTIGAUR, S.A. es dedica a l’embalatge i envasat de tota mena de mercaderies.

 • FINALITAT DEL LLOC WEB

Aquest web té com a finalitat informar dels serveis i novetats que ofereix als clients actuals així com a nous usuaris i gestionar sol·licituds dels interessats. L’accés al web li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions recollides en el present avís legal, per això li’n recomanem la lectura cada vegada que accedeixi al web, ja que les condicions d’aquest poden sofrir modificacions.

PLASTIGAUR es reserva el dret de millorar, modificar o suprimir, unilateralment i sense avís previ, el servei i/o continguts del present lloc web. No es responsabilitza del dany o perjudici que puguin ocasionar aquests continguts o la seva veracitat a terceres persones, ni dels continguts als quals s’accedeix de forma indirecta a través d’enllaços a altres llocs web. Els responsables del lloc web www.plastigaur.com no assumeixen cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, poguessin incloure’s a aquest lloc web.

 • CONTINGUTS DEL WEB

Amb caràcter general els serveis i continguts oferts a través del present lloc web estaran disponibles en castellà, sense perjudici de la utilització d’altres idiomes, a reserva de PLASTIGAUR.

PLASTIGAUR es reserva el dret d’efectuar lliurement i sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al present lloc web, i podrà canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que es presten, com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats, sense responsabilitzar-se de les conseqüències que això pugui ocasionar als usuaris.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del present lloc web, incloent-hi sense caràcter limitant, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat del titular del lloc web, o dels seus legítims propietaris, i en queden reservats tots els drets. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de PLASTIGAUR o dels seus legítims propietaris.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a PLASTIGAUR i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguessin suscitar.

PLASTIGAUR no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització dels continguts per part de les persones que accedeixen al present lloc web, o de la infracció que aquests poguessin fer de qualsevol disposició legal vigent.

 • COOKIES

El present lloc web utilitza cookies per oferir-li una millor experiència com a usuari.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzi en la seva terminal o dispositiu.

Com a usuari, vostè té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius, no obstant això, en aquest cas és possible que no pugui utilitzar totes les funcionalitats que li ofereix el lloc web.

Més informació i possibilitat de canvi de configuració en l’apartat “Política de cookies

 • RESPONSABILITAT

Els usuaris que accedeixin al present web ho faran d’acord amb la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir al lloc ni i als seus continguts de manera contrària a l’establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de PLASTIGAUR o de tercers usuaris. Es podrà responsabilitzar els usuaris que, fent un mal ús del web, causin danys o perjudicis a terceres persones.

PLASTIGAUR s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el present lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al lloc.

En tot cas, PLASTIGAUR manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, o si escau, retirarà immediatament la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. En cas que l’usuari consideri que existeix en el present lloc web algun contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, es prega que ho notifiqui immediatament al titular del web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, PLASTIGAUR no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al present lloc web.

 • MENORS D’EDAT

La plena responsabilitat respecte dels continguts i/o serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon a les persones al càrrec de les quals es troben.

 • ADRECES IP

Els servidors del present lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el posterior processament de les dades, amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics, que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

A més s’informa que poden utilitzar-se eines i serveis d’anàlisi web (p. ex: Google Analytics) que proporcionen informació sobre el trànsit del lloc web.

 • ENLLAÇOS

PLASTIGAUR es reserva el dret de retirar qualsevol enllaç, quan tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut o que aquest lesioni béns o drets de tercers.

No es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres webs i no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puguin accedir els usuaris per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

 • SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades.

De la mateixa manera, PLASTIGAUR ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar-ne la pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 • NUL·LITAT O ANUL·LABILITAT

La declaració de qualsevol d’aquestes estipulacions com a nul·la, invàlida o ineficaç, íntegrament o en part, no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que romandran vinculants per a PLASTIGAUR i l’usuari.

 • LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions d’ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància, l’usuari, amb renúncia de forma expressa a qualsevol fur que pogués correspondre-li, se sotmet al fur dels jutjats i tribunals de Donostia – Sant Sebastià (Guipúscoa).