Servei de preimpressió

A Plastigaur treballem amb les principals empreses de preimpressió d’Espanya.

El servei de preimpressió es duu a terme mitjançant un web center per tal de reduir els temps d’aprovació de nous dissenys. A més, disposem d’un plòter connectat directament amb el nostre proveïdor per poder enviar les proves digitals en tan sols uns minuts.

Oferim als clients un servei complet: col·laborem en el desenvolupament de nous dissenys d’una manera proactiva i aportem la nostra experiència per a l’èxit del projecte.

A més a més, disposem del programari necessari per poder veure el resultat del disseny en 3D sense necessitat de fabricar-lo, opció que redueix les tan costoses proves de màquina.

I4_foto1