Política Medioambiental

Plastigaur va ser pionera a Espanya, dins del sector, a implantar el sistema de gestió mediambiental ISO 14001 amb l’objectiu d’integrar i orientar tots els processos cap al respecte pel medi ambient.

La nostra política mediambiental es fonamenta en aquests 4 pilars:

    • RECERCA I DESENVOLUPAMENT ORIENTADA A LA SOSTENIBILITAT: desenvolupem materials més lleugers, intel·ligents i segurs que compleixen al 100 % els requeriments dels clients, i ho fem optimitzant el consum de materials plàstics i reduint les emissions de CO2 des de l’origen fins al reciclatge del producte.

    • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: orientem la tecnologia, les instal·lacions i els processos productius cap a la reducció dels recursos energètics utilitzats.

    • GESTIÓ DE RESIDUS: fomentem un tractament correcte dels residus generats i respectem estrictament la legislació vigent. Prevenim la contaminació que es pugui derivar de la nostra activitat.

    • ENERGIA VERDA: som ferms defensors de les energies renovables i el consum energètic responsable. Per tal de contribuir al seu desenvolupament disposem, des de l’any 2008, d’una instal·lació solar fotovoltaica de 100 kWp.

C3_foto1